Verwijde vaatjes
hebben geen functie
meer voor uw huid

Laat de opvallende rode en blauwe
lijntjes verwijderen met lasertherapie.