Een spider naevus is een veel voorkomende onschuldige vaataandoening van de huid.

Het ontstaan van een spider naevus komt door een plaatselijke verwijding van een klein huidvaatje. Hormonale factoren zouden hierbij een rol spelen. Een Spider Neavus is te herkennen aan een centraal speldenknop waaruit kleine bloedvaatjes uitwaaieren als poten bij een spin. De voorkeurslokalisatie- zijn het gelaat, de hals, nek, handruggen en onderarmen. De diagnose wordt meestal op klinische beeld gesteld (met het blote oog). De gehele ader kan je met de top van de vinger wegdrukken; bij het loslaten komt het adertje met haar vertakkingen weer terug.

Binnen laserkliniek Maastricht wordt gebruik gemaakt van de ND-YAG (1064 nanometer). De laser dringt door de huid heen en kan dan de bloedvaatjes verwijderen zonder dat de huid beschadigd wordt. Doordat het laserlicht oxyhemoglobine van het bloed opzoekt worden de bloedvaatjes verwarmd. Hierdoor trekt de vaatwand zich samen waardoor het lichaam vervolgens de overblijfselen opruimt. Voordat er behandeld kan worden moet de huid minstens 4 weken van te voren beschermd worden tegen zonlicht. De huid mag niet zongebruind zijn.
Mocht u meer informatie willen maak dan kosten loos en vrijblijvend een afspraak bij Laserkliniek Maastricht.
Laserkliniek Maastricht
Gubbelstraat 22
6211 CE Maastricht
info@laserkliniekmaastricht.com
T 043-4503445